1941’de ev kadını Atiye Şenel ile zanaatçı ve işçi Salih Şenel’in oğlu olarak dünyaya getirildi. İlk ve orta öğreimini Kütahya’da, bir yandan dayılarının aşevinde çalışarak tamamladı. 1959-1963 arasında A.Ü. SBF’de burslu okudu. Nermin Abadan’ın yönlendirmesiyle 1964’te asistan oldu. 1970’de doktorasını 1980’de de doçentlik çalışmasını sundu. 1982’de 12 Eylül sonrasında, YÖK’e ve 1402’ye dayanarak meslektaşlarının işine son verilmesine tepkiyle işinden ayrılıp on yıla yakın süre yaşamını çevirileriyle kazandı. SBF’ye döndükten sonra bir on yıl daha çalışıp
2001’de emekli oldu. A. Şenel Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş Siyasal Akımlar, İdeoloji Kuramları gibi dersler okutup ders kitapları yazdı. Dünya Tarihi (McNeill), Devlet (F. Oppenheimer), Erken Devlet (Der. H. J. M. Claessen ve P. Skalnik), Tarihte Neler Oldu? (G. Childe) gibi önemli tarih kitaplarını çevirdi. Çoğu Bilim ve Gelecek olmak üzere dergilere yazılar yazdı. Bunlar dışında Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı (1968) ve Ozmos Kronos (1983) başlıklı iki ütopya denemesi bulunmaktadır. Yazıp çevirme etkinliklerini bugün (2018) de sürdürmektedir.