ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. Yüksek lisansını Mersin Üniversitesi, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde, Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri dalında yaptı. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Doğan’ın, ikisi telif (Birikimin Hamalları, 2002; Eğreti Kamusallık, 2007), biri derleme (Tarih, Sınıflar ve Kent -Besime Şen’le birlikte-, 2010) olmak üzere üç kitabı bulunmaktadır. Çalışmaları; kapitalizmin sosyo-mekânsal analizi, Türkiye kentleşmesi, kentsel politika, mekân üretimi, yerel yönetimler, İslamcı belediyeler, İslami sermaye, anti-kapitalist yerellikler, 2008 dünya krizi sonrası gelişen sosyal hareketler, müşterekler
ve yeni kamu uzamı konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.