Skybreak birçok alanda öğrenim görmüş, 1970’lerin başında ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında yüksek lisans tahsilini tamamlamış ödüllü bir öğrencidir. Kadına yönelik baskıya karşı yürütülen mücadeleyi daha geniş kapsamlı bir devrimci mücadelenin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Kendisinin de belirttiği üzere, bizzat müsebbibi olduğumuz bir yok oluşla karşı karşıya kaldığımız bu günlerde,
insanlığın kökenine dair tartışmalar geleceğimizin doğası ve güzergâhı ile doğrudan bağlantılı olduklarından hayati önem taşımaktadır. Bu tartışmalara yaptığı kapsamlı ve derinlikli katkı, şüphesiz, ciddi tartışmaları, saflaşmaları ve yeniden değerlendirmeleri tetikleyecektir.