Deng-yuan Hsu (ya da Xǔ Dēngyuán 許登源), 1937 yılında Japon idaresi altındaki Tayvan’ın Tainan kentinde dünyaya geldi. Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. Başarılı bir öğrenci olmanın yanı sıra genç ve parlak bir aydın olarak öne çıktı. 1960’ların başında Çan Kay-şek’in baskıcı yönetimine karşı düşünce özgürlüğünü savunan entelektüel çevrelerde yer aldı. 1963 yılında akademik çalışmalarına Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de devam etmek üzere ABD’ye gitti. ÇKP-SBKP polemiği ilgisini çekince Marksist düşünceyle ve Çin Devrimi tarihiyle ilgilenmeye başladı; bunun üzerine Tayvan’daki Beyaz Terör ortamında aldığı anti-komünist eğitimi sorgulamaya girişti. Berkeley’deki ırkçılık ve savaş karşıtı öğrenci hareketlerinden etkilendi; Marksist okuma grupları örgütlemeye başladı. 1970’li yılların başında yurt dışındaki Tayvan kökenli yurtsever, ilerici ve solcuların örgütlenmesinde önemli rol oynadı. Aynı dönemde eşiyle beraber Maoist Çin’i ziyaret ederek Tayvan sorununa ilişkin görüş ve önerilerini sundu. 1970’li ve 1980’li yıllarda, yurtdışındaki Tayvanlılar arasında yürüttüğü örgütlenme ve yayıncılık faaliyetlerini sürdürdü; Tayvan’daki baskıcı rejimi hedef alan toplumsal hareketleri destekledi. 1990’ların başında yapılan ceza kanunu değişikliğiyle birlikte Tayvanlı muhaliflere dönüş yolu açılınca adaya döndü. Burada Marksist teorinin genç kuşaklara aktarılmasıyla özel olarak ilgilendi ve etkin bir biçimde toplumsal mücadelelere katıldı. Tayvan’da sol hareketin öncülerinden biri olarak kabul edilen Deng-yuan Hsu, 2009 yılında yaşamını yitirdi.