Hollanda’da tarih ve ekonomi okudu. Alevilik, Kürdoloji ve namus cinayetleri
konularında Dinsel, Etnik ve Politik Sorunlar Bağlamında Alevi Kürtler, Dersim Aleviliği İnanç Terimleri Sözlüğü (Hüseyin Çakmak ile), Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri (haz.), Şeref, Kimlik ve Cinayet adlı kitapları vardır. Ayrıca çeşitli dergilerde bu konuları kapsayan birçok makalesi yayımlanmıştır.