1982 Ankara doğumlu. 2004 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde lisans programını tamamladı ve 2006 yılında Almanya Bauhaus Universitaet-Weimar’dan Avrupa Şehircilik Çalışmaları yüksek lisans derecesini aldı. 2017 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır. ODTÜ, Uludağ Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Figen Uzar Özdemir halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kent sosyolojisi, uluslararası göç, toplumsal cinsiyet ve din sosyolojisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Atilla Barutçu ile birlikte Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak isimli bir kitap derlemiştir.