1980, Tunceli doğumlu. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışmalarını çağdaş siyasal-toplumsal kuram, demokrasi ve devlet kuramı ve Türkiye siyaseti alanlarında sürdürmektedir. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 2005 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışırken, 2017’de barış imzacısı olduğu için KHK ile ihraç edildi.