Almanya’da siyaset bilimi eğitimi almıştır. Bazı bölümleri daha önce Teori ve Politika Dergisi’nde yayınlanan bu çalışma, yazarın Berlin Özgür Üniversite’de (Freie Universität Berlin) siyasal düşünceler tarihi alanında yaptığı yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Yazar, öğretmen olarak çalışmakta ve aynı zamanda ezilenlerin iktidar deneyimleri ve tarihsel mücadele geleneği üzerine doktora yapmaktadır.