(1944 – ) Paleontoloji alanında 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Niles Eldredge’in esas uzmanlık alanı antik bir deniz canlısı türü olan Orta Paleozoik trilobitleridir. Yazar, yaşamının çoğunu evrim teorisi ve fosil kayıtları arasındaki ilişkiyi daha uyumlu kılacak bir teorinin geliştirilmesine adamıştır. Bu adanmışlığın, 1972 senesinde Columbia Üniversitesi’nde meslektaşı Stephen Jay Gould ile birlikte aşamalı Darwinci evrim modellerine karşı çıkarak “kesintili denge” teorisini öne sürmesiyle başlamış olduğu söylenebilir. Elinizdeki kitapta da bahsedildiği üzere, bu teoriye göre evrimsel dönüşüm nispeten kısa dönemlerde çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu hızlı evrim dönemleri ise uzun evrimsel istikrar süreçleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Eldredge, ayrıca geçmişteki küresel yok oluşları günümüzün ekolojik krizi ile karşılaştıran, daha genel olarak da yok oluş ve evrim ilişkisini inceleyen çalışmalar da gerçekleştirmiştir. Yirmiyi aşkın kitap ve makale kaleme almış olan Eldredge günümüzde de çalışmalarını sürdürmektedir.