1981’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda Türkiye ve Yunanistan edebiyatlarında milli kimliğin kuruluşunda yabancı kadın figürlerinin nasıl ele alındığını inceleyen yüksek lisans tezini yazdı. 2015 senesinde aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde Sivas’ın müzeleşmesi ve belleğin yitimi süreçlerine karşı kent sakinlerinin heteropiler halinde örgütlenmesini inceleyen doktora çalışmalarını tamamladı. Akademide çalışmaya başlamadan önce mültecilerin hak ve hizmetlere erişimi üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Toplumsal Cinsiyet, Kent Sosyolojisi ve Göç alanlarında çalışmakta ve üniversitede ders vermektedir. Ev arkadaşı, destekçisi ve oyun koçu kedisi Simsim ile beraber yaşamaktadır.