2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme programında tamamladı. Doktorasını aynı programda 2008 yılında bitirdi. 2009 yılından KHK ile 2017’deki ihracına kadar Munzur Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında Türkiye’de Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci adlı kitabı yayımlandı.