Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı
Toplum ve Tarih Çalışmaları programında yüksek lisans eğitimi aldı. 2010 yılında Gentrification, Cosmopolitanism and Consumption in the Beyoğlu District: A Case Study of Metropolitan Habitus [Beyoğlu’nda Soylulaştırma, Kozmopolitlik ve Tüketim: Metropolitan Habitus Üzerine Bir Alan Çalışması] adlı yüksek lisans tezini yazdı. Sözen halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde ve MSGSÜ Sosyoloji
Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi iken barış imzacısı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edildi. Yazarın akademik ilgi alanları kent çalışmaları, kültür sosyolojisi ve güncel toplumsal kuramları içermektedir.