PatikaKitap

Bundan 5000 yıl önce Sümer’de yazı serüveni başlamasaydı şüphesiz binlerce yıllık insanlık tarihinin çok azından haberdar olurduk. Hâlâ siyasi sistemini ve felsefesini kavramaya çalıştığımız Antik Yunan’ı, keşfettiği yöntemlerle bilime ışık tutan büyük medeniyetleri, Mısır’ı, Çin’i, Hindistan’ı, dünyayı yerinden oynatan devrimleri, isyanları, komün deneyimlerini, tarihte görünmez kılınan farklı özneleri; kadınları, siyahları, emekçileri ve tüm ezilen halkları, kısacası içinde yaşadığımız yüzyıla yetişemeyen tüm insanlık birikimini bu serüven sayesinde tanıdık. Ancak çoğunlukla tarihi yapanlar değildi yazanlar… Brecht Okumuş İşçi şiirinde şöyle sorar:

“Yedi Kapılı Teb şehrini kuran kim?
Kitaplar yalnız kralların adını yazar.
Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?”

Brecht üretim araçlarına el koyanların değil üretenlerin tarihini yazmanın önemine işaret eder. İşte Patika Kitap da kayaları taşıyanların kitaplarını basma fikriyle 2013’te yola çıktı!
Patika Kitap; ilk adımlarını, kapitalizmin toplumsal ilişkiler içerisinde giderek derinleştiği, küresel sermayenin kıskacında yoksulluğun ve gelir adaletsizliğinin büyüdüğü, toplumsal ve bireysel hakların gün geçtikçe törpülendiği, Ortadoğu ülkelerinin emperyalist çıkarlar uğruna birbiri ardına tarumar edildiği bir atmosferde attı. Yayınevimiz, bilginin ve okumanın profesyonel bir etkinliğe indirgendiği, aşırı uzmanlaşmayla ortalama insandan uzaklaştırıldığı bir ortamda, yabani otların, çalı-çırpının arasından bir patika açmaya çalıştı/çalışıyor…

Patika’da ilk adımlarımızı atarken Patika’yı şöyle tanımlamıştık:

“Patika Kitap; diyalektik ve tarihsel maddeci yöntemi rehber edinmiş, toplumcu, emekten yana tüm çalışmalar için bir mecra olmayı hedefliyor. Uluslararası devrimci hareketin geride bıraktığı tarihsel ve kuramsal mirasın yanı sıra, güncel toplumsal hareketlerin yazılı kaynaklarını da okuyucuya ulaştırmayı görev ediniyor. Patika Kitap; toplumsal muhalefet ve birikimi emperyalist ülkelerle sınırlayan batı merkezci algılayışa karşı ezilen dünyanın toplumsal ve kuramsal birikimlerini okuyucusuna taşımayı amaçlıyor.
Patika Kitap; kapitalizmin doğa ve insan arasında yarattığı yabancılaşma ve tahakküm ilişkisinin neden olduğu ekolojik krizlerin kendini daha da çok hissettirdiği günümüzde, düşünsel etkinliği insan-doğa bütünlüğü çerçevesinde algılıyor ve ekolojik problemleri gündemine alıyor.
Patika Kitap; asimilasyona uğratılarak unutturulmak istenen farklı kimliklerin, dillerin, kültürlerin özgürce kendini ifade edebileceği bir yayın politikası hedefliyor.
Patika Kitap; kültür, sanat ve edebiyattaki metalaşmaya, tekelleşmeye ve gettolaşmaya karşı toplumcu yeni nesil edebiyat eserlerine kapılarını açıyor.
Patika Kitap, toplumsal ayrışmayla ortaya çıkan kadın emeğinin ötekileşmesine ve yok sayılmasına karşı, kadının pratik-düşünsel yaratımlarını öne çıkararak yola koyuluyor.”

Patika Kitap, aradan geçen zaman zarfında bu hedeflerin kimilerinde iddialı işler çıkardı, kimilerinde ise yetersiz kaldı. Ama iddiasından hiç vazgeçmedi. Bu iddiayı birlikte yüklenmek ve yayıncılık alanında eksik kalan alanları kendi özgünlüğümüzle doldurmak umuduyla…