İndirim!

Şehir ve Hayvan

Bu kitabın geliri Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’ne bağışlanmıştır.

Evlerimizde, bahçelerimizde, hudut bölgelerinde, çatılarda, parklarda, pencere önlerinde, şehrin gökyüzünde, metruk binalarda, sokaklarda, demiryollarında, kanalizasyon sistemlerinde ve yeraltı dehlizlerinde hayatlarını sürdürürler. Onlarla birlikte yaşadığımız gerçeği sadece bir farkındalık meselesidir. Onlar, “proletarya kadar kente özgü, bürokratlar kadar şehirli”dirler.

37.50 

Share this product!

Kitap Detayları

Derleyen

Ayten Alkan

Ebatlar

13 x 19.5 cm

Yayınlanma Yılı

2020

Sayfa Sayısı

280

ISBN

9786056887741

Yazar Hakkında

Ayten Alkan

Ayten Alkan

Doktorasını 2003’te tamamladı. 1995-2008 arasında AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çalıştı, Kamu Yönetimi Bölümü ile Kadın Çalışmaları YL Programı’nda ders verdi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) grubuyla çalıştı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen çok sayıda eğitim, uygulama projesi ve atölye çalışmasına katkıda bulundu. Ocak 2011’de Doçent unvanı aldı. Eylül 2008’den, istifasını vermek durumunda kaldığı Ağustos 2016’ya kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çalıştı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyet ve Politika, Mekân Politikası ve Cinsiyet, Metropoliten Yerleşim Sorunları, Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları, Karşılaştırmalı Konut Politikası gibi dersler verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını var. Aynı zamanda yoga eğitmeni. Yarı sokak-yarı ev kedisi Şehla ve bir arabanın motorundan sakatlanmış olarak çıkan Pırtık ile İzmir’de yaşıyor.

Cansu Özge Özmen

Cansu Özge Özmen

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Heidelberg Üniversitesi’nde Amerikan Çalışmaları Enstitüsü’nde yaptı. 2010 yılında doktora tezini Jacobs University Bremen, Kültürlerarası Beşeri Bilimler Programı kapsamında, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret eden seyyahların anlatıları üzerine yazdı. Doktora tezi, American Travel Narratives of the Orient (1830-1870): A Study in Latent American Orientalism adıyla yayımlandı. 19. Yüzyıl seyahatnameleri, Amerikan Edebiyatı, ekoeleştiri, hayvan çalışmaları ve anti-natalizm üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 2010 yılından beri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Beş yıldır vegan. Sokaklardan çeşitli nedenlerle eve yerleşen beş kedi ve iki köpekle yaşıyor.

Derya Acuner

Derya Acuner

2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden, 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Ardından özel öğrenci olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı’na devam etti. 2018’den beri IMT School for Advanced Studies Lucca, Analysis and Management of Cultural Heritage programında doktora öğrencisi. İlgi alanları arasında feminist kent ve müzecilik çalışmaları, feminist tarih yazımı, feminist/queer sanat ve tekstil sanatı bulunuyor. Bazıları yayınlanan ve ödül/fon alan akademik çalışmaları haricinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. 13 yılını beraber geçirdiği köpek Bisou’yu yakın zamanda kaybeden Derya, İtalya Lucca’da Bubiş ve Giulio adlı iki kediyle yaşıyor.

Ezgi Burgan

Ezgi Burgan

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde, insan-hayvan ilişkileri alanında doktora çalışmasını sürdürüyor. Doktora tezi Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2017 Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ile desteklenmiştir. Araştırma ilgileri arasında; insan-hayvan ilişkileri, feminist yöntem, etnografya, hayvan coğrafyaları, ekopoetika ve hayvan anlatıları bulunuyor. Hayvan anlatılarını çoğunlukla yaylalardaki ineklerden, orman yürüyüşlerine eşlik eden köpeklerden ve birlikte yaşadığı Haşhaş, Tofu ve Çipçip ismindeki kedilerden dinleyerek öğreniyor.

Figen Uzar Özdemir

Figen Uzar Özdemir

1982 Ankara doğumlu. 2004 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde lisans programını tamamladı ve 2006 yılında Almanya Bauhaus Universitaet-Weimar’dan Avrupa Şehircilik Çalışmaları yüksek lisans derecesini aldı. 2017 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır. ODTÜ, Uludağ Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Figen Uzar Özdemir halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kent sosyolojisi, uluslararası göç, toplumsal cinsiyet ve din sosyolojisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Atilla Barutçu ile birlikte Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak isimli bir kitap derlemiştir.

Hülya Yalçın

Hülya Yalçın

Avukat, HAD (Hayvanlara Adalet Derneği) Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Danışma Meclisi Üyesi, İstanbul Barosunda 5. dönem Hayvan Hakları Eğitimi Öğr. Gör.

Kimberly Hart

Kimberly Hart

Amerikalı sosyal kültürel antropolog. On sene boyunca Manisa'nın köylerinde araştırma yaptı. Bu çalışmaları, And Then We Work for God: Rural Sunni Islam in Western Turkey, Stanford University Press, 2013’le ürününü verdi. 2015'te İstanbul'da yaşayan sokak hayvanları hakkında yeni bir araştırma projesi üzerinde çalışmaya başladı. Fulbright tarafından desteklenen söz konusu projeyle, İstanbul'un tarihsel sokak hayatının ve kentsel dönüşümün köpeklerin ve kedilerin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışıyor. Alanda çeşitli uluslararası makaleleri yayımlandı. 2005 yılında Indiana Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2007'dan beri SUNY Buffalo State Üniversitesi'nde ders veriyor. Üç kediyle yaşıyor.

Özlem Güçlü

Özlem Güçlü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını School of Oriental and African Studies, University of London, Medya ve Film Çalışmaları Merkezi’nde; yüksek lisansını Central European University, Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde; lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Türkiye sineması, film kuramları, sinemada temsil ve biçim üzerine çalışıyor. Female Silences, Turkey’s Crises: Gender, Nation and Past in the New Cinema of Turkey (2016) adlı kitabın yazarı; Queer Tahayyül (2013) adlı kitabın derleyenlerindendir. Son yıllarda hayvanların görünürlük rejimleri ve sinemada hayvan temsilleri üzerine düşünüyor ve yazıyor. Kasım 2014’ten beri Dodi’yle hayatı ve aynı evi paylaşıyor.

Pınar Karababa

Pınar Karababa

1981’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda Türkiye ve Yunanistan edebiyatlarında milli kimliğin kuruluşunda yabancı kadın figürlerinin nasıl ele alındığını inceleyen yüksek lisans tezini yazdı. 2015 senesinde aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde Sivas’ın müzeleşmesi ve belleğin yitimi süreçlerine karşı kent sakinlerinin heteropiler halinde örgütlenmesini inceleyen doktora çalışmalarını tamamladı. Akademide çalışmaya başlamadan önce mültecilerin hak ve hizmetlere erişimi üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Toplumsal Cinsiyet, Kent Sosyolojisi ve Göç alanlarında çalışmakta ve üniversitede ders vermektedir. Ev arkadaşı, destekçisi ve oyun koçu kedisi Simsim ile beraber yaşamaktadır.

“Kentsel” olan bizatihi insan-hayvan ilişkileriyle iç içedir. Modern şehir türler-arası ilişkilerin bir ürünü, “türler-ötesi” bir alan olarak da kavramsallaştırılabilir. Hayvanların şehirdeki mevcudiyeti geçmişte kalmış ya da kırsal alana özgü bir gerçeklik değildir. Evlerimizde, bahçelerimizde, hudut bölgelerinde, çatılarda, parklarda, pencere önlerinde, şehrin gökyüzünde, metruk binalarda, sokaklarda, demiryollarında, kanalizasyon sistemlerinde ve yeraltı dehlizlerinde hayatlarını sürdürürler. Onlarla birlikte yaşadığımız gerçeği sadece bir farkındalık meselesidir. Onlar, “proletarya kadar kente özgü, bürokratlar kadar şehirli”dirler. Bu hayvanları şehir kavrayışımıza dahil etmeyişimiz, bir “hülya”dan kaynaklanır: Şehri, “insanın, içinde yaşadığı dünyayı daha gönlüne göre hale getirmekte en ahenkli ve genel olarak en başarılı girişimi” olarak gösteren bir hülyadır bu.

Elinizdeki derleme, Türkiye şehirlerini hayvanların penceresinden nasıl görebileceğimiz ya da Türkiye’deki şehir kavrayışını hayvanları merkeze alarak nasıl gözden geçirebileceğimize dair fragmanlar sunuyor, fikirler üretiyor. Bu makalelerin, şehrin haritasına hayvanları yerleştirmek ve şehri kavradığımız kuramsal yaklaşımları hayvanları da hesaba katarak gözden geçirmek doğrultusundaki yeni çalışmalara ilham olmasını diliyoruz.

• Sunuş: Şehrin Öbür Nefesi, Hülya Yalçın
• Giriş: Hayvanları Dahil Eden Bir Şehir Kuramına Doğru, Ayten Alkan
• ABD’li Seyyahların Gözünden 19. Yüzyıl Osmanlı Şehirlerinde İnsan-Hayvan Karşılaşmaları, Cansu Özge Özmen
• Empatinin Kültürel Boyutları Üzerine: Sokak Hayvanları ve İstanbul, Kimberly Hart
• İstanbul Sokaklarında Türler Karşılaştığında: Kedi’nin Temizliği, Taşkafa’nın Hayaleti, Özlem Güçlü
• Kafesin İki Tarafı: Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin Hafızası, Derya Acuner
• Zonguldak’taki Emekçi Katırlar: Hayvan Emeği ve Direnişi Üzerine Bir İnceleme, Figen Uzar Özdemir
• Kurban Kaçış Yolları: Dönüşen Şehirler ve Şehirlilikler Arasında, Ezgi Burgan
• Sınırlı Kamusallık İçinde Görünmez Patikalar: Konya’da Kuşlar, Anıtlar ve Dışarıdakiler, Pınar Karababa

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Şehir ve Hayvan” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.